1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks saņem nomas lietošanā Nomas rekvizītus pēc nomas līguma parakstīšanas.
  2. Lai rezervētu nomas rekvizītus, ir jāiemaksā Rezervācijas depozīts 25% apmērā no kopējās nomas summas. Saņemot Rezervācijas depozīta maksu SIA "Mazliet Romantikas" rezervē klientam izvēlētos nomas rekvizītus uz konkrētiem datumiem.
  3. Ja Nomnieks kāda iemesla dēļ no nomas pakalpojuma atsakās - Rezervācijas depozīts ir neatgriežams, bet to var pārcelt uz citu pasākumu.
  4. Nomas cenas norādītas par pasākumu vai nedēļas nogali, ar katru klientu individuāli vienojoties par nomas periodu.
  5. Par nomas rekvizītu paņemšanas un nodošanas vietu un laiku Iznomātājs un Nomnieks vienojas savstarpēji. SIA "Mazliet Romantikas" noliktava atrodas Skrundā, Bānīša ielā 4. Par papildus samaksu - piedāvājam piegādāt nomas rekvizītus Jums vēlamajā laikā un vietā.
  6. Nomas priekšmeti tiek iznomāti Nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt vai izkomplektēt.
  7. Ja Nomnieka vainas dēļ Nomas priekšmets(-i) nav vairs izmantojams(-i) tam (tiem) paredzētajam(-iem) mērķiem, ir bojāts(-i), izjaukts(-i), izkomplektēts(-i) vai zaudējis(-uši) ārējo izskatu, Nomniekam pilnā mērā jāatlīdzina Iznomātājam radītie zaudējumi saskaņā ar nomas devēja norādīto nomas priekšmeta(-u) vērtību.
  8. Par nomas laika pagarināšanu Nomniekam jāinformē Iznomātājs līdz Nomas līgumā noteiktās priekšmetu atgriešanas dienas plkst. 17:00.
  9. Ja Nomnieks pagarina Nomas līgumā noteikto Nomas priekšmetu atgriešanas termiņu vai neatgriež Nomas priekšmetu (-s), Nomnieks papildus maksā nomas maksu par katru kavējuma dienu 100% apmērā no nomas maksas summas.

Tā mums iet...

dekorējam ballītes un pasākumus, šujam un baudām dzīvi!

Meklē Dekorāciju nomā · Veikalā

Veikals

Summa: € + PVN
Doties uz veikala grozu

Noma

Summa: € + PVN
Noformēt nomas pasūtījumu